Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

Quang thể lỏng chống mực dầu (màng ẩm)

 

Quang thể lỏng chống mực dầu (màng ẩm) chủ yếu ứng dụng trong chế tạo dây chuyền sản xuất bản mạch in và chuyển giao hình ảnh. Có độ nhạy cảm cao, tính năng phân giải cao, thích hợp sử dụng trong sản xuất số lượng lớn lớp trong bản mạch điện tử in ấn vi mạch. Độ cứng bề mặt cao, tính cán mỏng vượt trội, sau khi hấp thụ ánh sáng màu sắc càng rõ ràng tiện cho việc kiểm tra đường dây, có thể phối hợp với thiết bị tráng vải của khách hàng thiết kế nghiên cứu phát triển màng lỏng với quy cách chuyên dùng.

Ứng dụng