Quang thể lỏng chống Mực dầu Bảng tổng hợp sản phẩ

  PRODUCT NO. LP7609H LP7803D1 LP7901V LP7605V
Basic Properties Style Non Filler Non Filler Non Filler Non Filler
Solution Color Blue Blue Transparent or light purple Blue
Solid Content 37-41 24-28 38-42 37-41
Viscosity 1300~1700 50~100 1400~2000 1800~2200
Application Horizontal Coating
The color contrast after exposure is obvious for line inspection.
Dip Coating
It is suitable for mass production of ultra-fine lines. The color contrast after exposure is obvious for line inspection.
Laser Direct Lmaging
It is suitable for mass production of ultra-fine lines. The color contrast after exposure is obvious for line inspection.
Vertical Coating
The color contrast after exposure is obvious for line inspection.
Operation Operation Horizontal Roller Coater Dip Coater Vertical Roller Coater Vertical Roller Coater
Drying 90~110℃
6~8 min
90~110℃
6~10 min
90~110℃
6~8 min
90~110℃
6~8 min
Exposure Stouffer 21 Step
(100±10 mj/cm2) 6±1
Stouffer 21 Step
(100±10 mJ/cm2) 6±1
Stouffer 21 Step
(20±5 mj/cm2, 365 or 405nm), 6±1
Stouffer 21 Step
(100±10 mj/cm2) 6±1
Developing 0.75±0.25﹪Na2CO3,30±2℃
1.4~2.0 kg/cm2,40~50 sec
0.75±0.25﹪Na2CO3,30±2℃
1.4~2.0 kg/cm2,40~50 sec
0.75±0.25﹪Na2CO3,30±2℃
1.4~2.0 kg/cm2,40~50 sec
0.75±0.25﹪Na2CO3,30±2℃
1.4~2.0 kg/cm2,40~50 sec
Physical Properties Thickness 8~12μm 8~12μm 8~12μm 8~12μm
Cross hatch 100/100 100/100 100/100 100/100
Pencil Hardness Drying:HB、
Exposure :4H、
Developing :3H
Drying :HB~F、
Exposure :4H、
Developing :3H
Drying :HB、
Exposure :4H、
Developing :3H
Drying :HB、
Exposure :4H、
Developing :3H
Anti-scratch good good good good
Stacking good good good good

Các dữ liệu số liệu trong bảng trên chỉ dùng tham khảo. Nếu cần thông tin chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi.