Loạt Tính bảo vệ môi trường/Dạng nước

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Công dụng chủ yếu
Keo nước 6370H Nhựa hút chân không, thích hợp sử dụng kết dính màng PVC và ván ép nhựa chịu nhiệt và áp suất, như bàn máy vi tính, bồn rửa kệ bếp, v.v… Chất lượng sản phẩm ổn định, dễ dàng phun quét, nhiệt độ kích hoạt vừa phải (45~55độ C)
W50 Keo nhựa hút chân không, thích hợp sử dụng cho kết dính màng PVC và ván nhựa tổng hợp ép nhiệt, như bàn máy tính, bồn rửa kệ bếp, v.v…
6326L

Keo nước phun CR loại hai dung dịch, ngoại quan là chất lỏng dạng sữa màu trắng ngà ~ màu vàng nhạt, thích hợp sử dụng cho dính nối cao su dẻo nhiệt và ngâm gót ngoài. Không có dung môi, hiệu quả dính

nối rất cao.
6700 Keo nước kết dính CR, thích hợp sử dụng cho giày leo núi và định hình gót sau. Lực kết dính mạnh, vật liệu phù hợp sử dụng có tính phổ biến, năng lực chịu nhiệt tốt.
6326K3 Keo nước kết dính CR, thích hợp sử dụng cho giày leo núi và định hình gót sau. Lực kết dính mạnh, không có độc tính, vật tư sử dụng phù hợp có tính rộng rãi, tính chịu nhiệt tốt. 
6326H2 Keo nước kết dính CR, độ dính cao hơn, thích hợp sử dụng cho keo dùng cho giày leo núi, bề mặt giày và dán gót sau.
6326K1  Keo nước kết dính CR, thích hợp sử dụng cho giày leo núi và gấp biên. Lực kết dính mạnh, không có độc tính, vật tư sử dụng phù hợp có tính rộng rãi, tính chịu nhiệt tốt.