Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

Chịu lực va đập tốt, độ bóng cao

 

Hạt nhựa ABS của sản phẩm nhựa hóa ABS có ưu điểm là chịu lực va đập tốt, có độ bóng cao và tính gia công, ứng dụng rộng rãi, cảm nhận sáng đẹp. Dòng sản phẩm ABS nghiên cứu phát triển sản xuất bởi nhựa Đại Đông phù hợp với chính sách sản phẩm hóa học của EU (quy định REACH)

Ứng dụng