Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

Keo bọc bằng nhựa Epoxy

 

Công ty chúng tôi phát triển sản phẩm bọc bằng nhựa Epoxy, đã thành công phát triển các sản phẩm liên quan đến vật liệu đóng gói quang học, và vật liệu đóng gói phi quang học (đi-ốt xe hơi). Sản phẩm bọc quang học trong suốt là tổ hợp loại hai chất lỏng, có các ưu điểm như tính lưu động sau hỗn hợp, dễ sủi bọt, thời gian thao tác dài, v.v… Sản phẩm sau thành hình, có ưu thế như tính chịu thời gian, độ truyền ánh sang cao, mật độ cao, v.v…, thích hợp sử dụng trong ứng dụng trên các sản phẩm ánh sáng trắng và không thể nhìn thấy ánh sáng, và có thể phối hợp với khách hàng thiết kế phát triển keo đóng gói quang học chuyên dụng theo yêu cầu. Ngoài ra, việc bọc đi-ốt dùng trong xe, Công ty chúng tôi cung cấp vật liệu bọc đúc loại một dung dịch, có tính lưu động tốt và tính dẻo cao.

Ứng dụng