Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

Keo cường hóa thủy tinh

 

Sản phẩm này là chất liệu nhựa loại hỗn hợp epoxy ion âm, có tính làm cứng tốc độ nhanh và độ dính với thủy tinh tốt, có thể cung cấp các yêu cầu bảo hộ như chống bụi, chống xước, v.v… cho đồ vật, đặc biệt là thích hợp ứng dụng trong quy trình sản xuất gia công thủy tinh bảo hộ bề mặt màn hình cảm ứng, nâng cao tính cường hóa phòng hộ của khu vực mặt cắt sau khi cắt thủy tinh; và có thể phản ứng theo yêu cầu, các quy trình sản xuất vải tráng không giống nhau, điều chỉnh đến độ dính phù hợp thao tác nhất.

Ứng dụng