Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

Gỗ khuôn (khá cố định)

 

Gỗ khuôn Bone-Fix® là vật liệu mảnh có tính dẻo nóng chảy ở nhiệt độ thấp, có thể dùng trong sửa chữa, phục hồi, lắp đặt cố định phần ngoài, v.v… Sản phẩm này có thể để sau khi tăng nhiệt làm mềm, tạo khuôn trực tiếp lên thân vật bị hỏng. Bone-Fix® cung cấp tốt được tính năng thao tác như kéo giãn mà không bị đứt đoạn một cách xuất sắc, tính dính ướt phù hợp với sửa sang tô điểm biên mép.

Ứng dụng