Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

Tính ổn định tốt, tính dẻo tốt, tính ổn định cao

 

Chất kết dính được sản xuất bởi nhựa Đại Đông, chủng loại đa dạng, đặc biệt thích hợp sử dụng bồi dán giữa các loại vật liệu không giống nhau như quần áo lặn, găng tay, đồ dùng liên quan đến thể thao, vải, EVA, thổi phồng cao su, da, v.v…, tính ổn định các sản phẩm của nó tốt, được người trong nghề bồi dán tin cậy.

Ứng dụng