Đáp ứng yêu cầu của khách hàng, không viện cớ

 

Nhựa Đại Đông tự sáng lập nên nguyên lý lập nghiệp 「chất lượng, kỹ thuật, phục vụ」, ghi dấu tính quan trọng của chất lượng sản phẩm trong trung tâm của toàn thể đối tác, và lấy chính sách chất lượng sản phẩm "Nắm vững yêu cầu của khách hàng, cung cấp sản phẩm phù hợp nhất; tăng cường kiểm soát quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, thực hiện tuần hoàn quản lý, không ngừng duy trì cải thiện lâu dài." Làm hướng dẫn hành động, ngoài việc không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm, còn suy xét từ góc độ khách hàng, phát huy năng lực nghiên cứu phát triển vượt trội và năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu thay đổi từng ngày của khách hàng, làm nên cục diện hai bên cùng có lợi của Đại Đông và khách hàng!


Sản xuất cũng thông qua các quy trình xét duyệt của ISO9001:2008 để được xuất hàng

Chính sách chất lượng sản phẩm của Nhựa Đại Đông là「Nắm vững yêu cầu của khách hàng, cung cấp sản phẩm phù hợp nhất; tăng cường kiểm soát quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, không ngừng duy trì cải thiện lâu dài. 」, Ý đồ của nó chính là để nắm bắt đầy đủ yêu cầu của khách hàng, tích cực thiết kế phát triển sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng; tích cực làm tốt quản lý quy trình, để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng tốt; vận dụng đầy đủ phương pháp quản lý PDCA, duy trì bàn bạc nghiên cứu, phân tích, xử lý cải thiện các vấn đề, để tránh các trường hợp tương tự phát sinh trở lại, tiến đến đạt được mục tiêu cuối cùng của khách hàng.

Công ty chúng tôi quy hoạch mạng lưới phục vụ bán hàng rộng khắp và đầy đủ, đội ngũ nghiên cứu phát triển vững vàng, còn có những cố gắng không biết mệt mỏi, nỗ lực dâng hiến sản xuất và đội ngũ hậu cần, để cung cấp sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng, một lòng cố gắng.


 • 01

  Nhu cầu truyền thông

  • Nhân viên nghiệp vụ chuyên nghiệp đến thăm nhà máy
  • Nắm bắt yêu cầu của khách hàng
 • 02

  Phân tích điều kiện

  • Đánh giá thiết bị
  • Phân tích giảm chi phí
  • Đánh giá quy trình sản xuất
 • 03

  Phương án kiến nghị

  • Thử nghiệm
  • Đề xuất phương án hợp lý nhất
  • Phù hợp với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của EU
  • Hai bên tiến hành hợp tác
 • 04

  Quy trình kỹ thuật

  • Lập kế hoạch huấn luyện đào tạo
  • Cử nhân viên đến nhà máy hướng dẫn
  • Lập kế hoạch chiến lược bảo vệ môi trường chuyên nghiệp
  • Kết hợp sáng kiến thiết bị
  • Từ sản xuất số lượng nhỏ đến số lượng lớn
  • Nắm vững chất lượng sản phẩm tốt nhất
  • Mạng lưới phục vụ cung cấp hàng hóa toàn diện
Liên hệ