• Chính sách CSR

  Nhựa Đại Đông theo đuổi sự mật thiết giữa sự trưởng thành của xí nghiệp và môi...

  Chi tiết
 • An toàn và môi trường

  Xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý vệ sinh an toàn hoạt động có hiệu quả mà duy trì cải...

  Chi tiết
 • Chất lượng sản phẩm và phục vụ

  Chi tiết

 • Cam kết của nhân viên

  Công nhân là tài sản quan trọng nhất của công ty, chúng tôi dốc sức vì một môi trường làm việc vui vẻ, lành mạnh, cởi mở...

  Chi tiết
 • Chăm sóc xã hội

  Người sáng lập Nhựa Đại Đông ông LIAO, TENG – MAO,Ngoài dốc sức cho sự nghiệp kinh doanh...

  Chi tiết
 • Đổi mới kỹ thuật

  Nhựa Đại Đông dốc sức đổi mới và cải thiện tốt hơn kỹ thuật quy trình sản xuất và sản phẩm....

  Chi tiết
Liên hệ