2016-11-17

Giải thưởng vệ sinh an toàn công tác quốc gia - Giải dành cho doanh nghiệp tiêu biểu

Vinh dự đạt “Giải thưởng vệ sinh an toàn công tác quốc gia-Giải dành cho doanh nghiệp tiêu biểu” do Bộ Lao động ban tặng vào 8/11/2016, các đồng đội của Greco, đã đến dự lễ trao tặng với tâm trạng hân hoan, để đón nhận niềm vinh dự và thành quả của sự nỗ lực chung của tập thể, cảm ơn sự khẳng định của mọi người, chúng ta sẽ càng tiếp tục nỗ lực, giữ trọn sứ mệnh an toàn lao động và bảo vệ môi trường, tận tâm cho xã hội và trái đất!

 

Chia sẻ về quá trình thực thu an toàn công cộng của Greco:
An toàn lao động là một sự đầu tư.
An toàn lao động rốt cuộc là một gánh nặng phát sinh thêm? Hay là sự bù đắp có thêm được? Hai khái niệm này luôn bấp bênh trong cán cân kinh doanh của doanh nghiệp, chưa hề được cân bằng.
Đa số người ta cho rằng an toàn là sự tăng vốn và gánh nặng phát sinh thêm, không giúp ích gì cho sự trưởng thành của doanh nghiệp. Nhưng theo số liệu thống kê, sau khi doanh nghiệp gặp phải sự cố lớn và nghiêm trọng thì chỉ còn 30% trong số đó còn có thể tiếp tục kinh doanh, có đến 70% công ty vì lý do tai nạn mà biến mất mãi mãi trong ngành.

Greco tin rằng chỉ có “An toàn lao động, sẽ cho chúng ta có được những thu hoạch ngoài dự kiến.” Trong thời gian ngắn có thể đó là sự gia tăng kinh phí, nhưng về lâu dài, trong môi trường sản xuất được đầu tư đảm bảo an toàn lao động, thì chất lượng, tỉ lệ hàng đạt chất lượng, hiệu suất công việc đều nâng cao. Về phương diện kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ khi vấn đề an toàn lao động được đảm bảo, thì doanh nghiêp mới có thể kinh doanh bền vững, vì khi có sự đầu tư an toàn lao động, thì khách hàng mới được cung cấp sản phẩm ổn định từ đó có lòng tin hợp tác lâu dài, cùng gầy dựng doanh số và lợi nhuận. Trên thực tế trong mấy năm gần đây doanh số thực thu của Greco đã chứng minh điều này, sự đầu tư và nỗ lực lâu dài của công ty trên vấn đề an toàn lao động này, đã có được sự đồng tình và ủng hộ của khách hàng,càng minh chứng rõ cho niềm tin của công ty. “An toàn lao động là sự đầu tư tốt chứ không phải là gánh nặng phát sinh”. An toàn trong môi trường lao động, đảm bảo cho sinh mạng và tài sản của nhân viên, có thể làm việc trong một môi trường không âu lo mà tạo ra giá trị và thành tựu cá nhân, đồng thời đảm bảo sự ổn định của gia đình và xã hội.

Greco tin tưởng vào sự quan trọng của an toàn lao động, nhiều năm nay đều giữ vững niềm tin, không ngừng dốc hết tâm huyết vào vấn đề an toàn lao động cho nhân viên và bảo vệ môi trường, không chỉ tuân thủ tốt các quy định pháp luật và vinh dự đạt được nhiều chứng nhận an toàn lao động và bảo vệ môi trường, càng tích cực xúc tiến hợp tác với các đối tác tiên tiến về an toàn công nghiệp quốc tế, trau dồi thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm về an toàn công cộng và bảo vệ môi trường. Tiếp tục tiến về mục tiêu bảo vệ “con người” và “môi trường”. Về tương lai Greco không kiêu ngạo về tình hình hiện tại, chúng tôi tin rằng an toàn lao động là con đường một chiều và cũng là một chuyến đi không có chặng cuối, khi xe đã rời bến thì chỉ có không ngừng tiến tới, để đạt đến sự an toàn cao hơn nữa.
Chúng tôi tin chắc rằng sự nâng tầm của văn hóa và hiệu quả của an toàn lao động là bệ đỡ và nền tảng vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp.

 
 
Liên hệ