Nếu có vấn đề, vui lòng điền mẫu này, chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn
* :Required Field
Liên hệ

Vị trí Greco

 • Con đường 1

  • 1. Sau đường giao cắt từ Trung Sơn Cao xuống hướng đường Cảng Đài Trung,
  • 2. Từ hướng Shalu đi thẳng về hướng Taizhong Gang 3,
  • 3. Qua bệnh viện Trừng Thanh sau đó rẽ trái chuyển vào đường Công nghiệp 1,
  • 4. Xuôi theo đường đi, nối tiếp vào đường Công nghiệp 5,
  • 5. Khi gặp phải đường chéo rẽ phải chuyển tiếp vào đường Ngũ Quyền Tây chạy thẳng,
  • 6. Khi gặp phải đường chéo rẽ phải chuyển tiếp vào đường Ngũ Quyền Tây chạy thẳng,
 • Con đường 2

  • 1. Từ dưới đường dao cắt đường Ngũ Quyền Tây, đi theo hướng Long Tĩnh,
  • 2. Sau trạm xăng Đài Tố, thấy đường chéo Hữu Gian Lai Nhĩ Phúc, rẽ trái chuyển lên dốc,
  • 3. Đèn đỏ thứ hai rẽ phải thấy khoa học công nghệ Hoàn Long, đi về hướng khách sạn Đài Trung,
  • 4. Sau khi qua khách sạn Đài Trung, đến đường Công nghiệp 34 rẽ bên trái cũng đến được.
 • Con đường 3

  • 1. Sau đường giao cắt từ Trung Sơn Cao xuống hướng đường Cảng Đài Trung,
  • 2. Từ hướng Shalu đi thẳng về hướng Taizhong Gang 3,
  • 3. Qua bệnh viện Trừng Thanh sau đó rẽ trái chuyển vào đường Công nghiệp 1,
  • 4. Từ đường Công nghiệp 1 đi lên, thấy ngã ba đường chéo,
  • 5. Rẽ trái đến đến đường Công nghiệp 16,
  • 6. Đến đèn xanh đèn đỏ thứ nhất rẽ trái vào đường Công nghiệp 28,
  • 7. Đi lên sau khu công nghiệp mới là đến được.
Liên hệ