Xuất xứ thành lập

  • Xuất xứ thành lập

    Để thực hiện ý niệm trách nhiệm đền đáp xã hội của doanh nghiệp, người sáng lập Công ty TNHH ổ Cổ phần Hữu hạn hóa học chất nhựa Đại Đông ông LIAO, TENG – MAO và vợ là bà LIAO LIN, CHIEH-CHI vào năm 2008 cùng quyên góp thành lập「Hội ngân sách hành chính sự nghiệp từ thiện phúc lợi xã hôi tư nhân Chi Mậu thành phố Đài Trung với tư cách pháp nhân là tập đoàn tài chính」

  • Vào năm 2008 cùng quyên góp thành lập "Hội ngân sách hành chính sự nghiệp từ thiện phúc lợi xã hôi tư nhân Chi Mậu thành phố Đài Trung với tư cách pháp nhân là tập đoàn tài chính"

    Thông qua nền tảng này, ngoài trợ giúp các nhóm gia tộc khó khăn và cứu trợ khó khăn khẩn cấp, và kếp hợp với những người công nhân tình nguyện trong hội chăm sóc của công ty, và các tổ chức phi lợi nhuận cùng tiến hành các hoạt động lợi ích công cộng, cung cấp cho công nhân xí nghiệp cơ hội tham gia phục vụ tình nguyện.

Hoạt động đưa cơm bằng xe đạp của hội ngân sách Cam Lâm

Tình nguyện hoạt động trong「Carnival lợi ích công cộng toàn quốc」của Hội hòa bình thế giới,

Tình nguyện hoạt động trong「Ôm ấp yêu thương, nuôi dưỡng giúp đỡ người già」.

2022.08.27

Của hội ngân sách Lão Ngô Lão – tình nguyện đóng gói bánh trung thu

Tôn chỉ

Bổn hội lấy việc phục vụ phúc lợi và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhóm nhóm gia tộc khó khăn làm tôn chỉ

  • Xây dựng các phúc lợi xã hội (bao gồm phúc lợi cho nhi đồng, người già, phụ nữ, thanh thiếu niên, người khuyết tật, v.v…)
  • Sự nghiệp từ thiện (bao gồm cứu trợ khó khăn cấp bách, trao thưởng học bổng, cứu tế thiên tai, cứu trợ các các đoàn thể khó khăn, v.v…)
  • Đóng góp nghiên cứu y tế, đóng góp kế hoạch từ thiện liên quan đến cơ cấu lợi ích công cộng và sự nghiệp từ thiện phúc lợi xã hội có liên quan khác và phù hợp với những việc mang tính lợi ích cộng đồng có liên quan đến tôn chỉ mà bổn hội lập ra.

Phân công nhân lực

1 người giám đốc điều hành、1 người trợ lý、1 người kế toán、1 người thủ quỹ,và là nhân viên làm không lương. 

Công bố thông tin

Thông tin công khai có liên quan sẽ được đặt trong văn phòng hiệp hội. Nếu bất kỳ yêu cầu điều tra, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong giờ làm việc. Cảm ơn bạn.
Địa chỉ: Tầng 3, số 35, đường số 34, khu công nghiệp, quận Tây Ninh, thành phố Đài Trung.
ĐT: 886-4-23587676 # 223

Liên hệ