Nguồn nhân lực-Nhu cầu nhân lực

Hãy nhanh chóng gia nhập hàng ngũ của chúng tôi

 

Trước khi nâng cao chất lượng sản phẩm, phải nâng cao chất lượng nhân lực trước. Hiện tại số công nhân Nhựa Đại Đông là tiến sĩ chiếm 5%, học vị thạc sĩ chiếm 28%, học vị đại học trở lên chiếm 57%. Mỗi năm còn tốn kém hàng trăm vạn đồng đầu tư vào huấn luyện đào tạo, để xây dựng tri thức chuyên nghiệp, đường lối kế thừa kinh nghiệm và kỹ thuật, vì công ty đào tạo nhân tài chuyên nghiệp và nhân tài quản lý theo yêu cầu.

Thành tích đào tạo đạt được sự thừa nhận từ bên ngoài, năm 1995 vinh dự được Bộ kinh tế công bố là đơn vị trong top 10 có thành tích xuất sắc trong đào tạo nhân lực toàn quốc, năm 2010 nhận được huy chương vàng bản cơ cấu xí nghiệp TTQS về huấn luyên hệ thống chất lượng sản phẩm quốc gia, và vinh dự được nhận định là 「Đơn vị chuẩn」.
 

WE NEED YOU !

Nhiệt liệt chào mừng bạn gia nhập gia đình xí nghiệp Nhựa Đại Đông, cùng nhau khởi tạo tương lai tốt đẹp!

 
  • Tuyển dụng việc làm mới nhất:vui lòng tìm kiếm trên trang web 104 Ngân hàng nhân lực
  • Phương thức chấp thuận::Phương thức chấp thuận: hãy gửi bản lý lịch đến 104 Ngân hang nhân lực 104 Ngân hang nhân lực recruit@greco.com.tw cô Trịnh phòng cung cấp nhân lực
  • Nếu hiện tại không thiếu vị trí phù hợp, cũng hoan nghênh gửi thư đến, nếu có khuyết chức vụ, sẽ mời bạn đến phỏng vấn.
Liên hệ