Về chúng tôi-Ghi chép các việc trọng đại của Doanh nghiệp

Về chúng tôi-Tham gia sự kiện doanh nghiệp

1955

Tiền thân 「Nhà máy hóa chất Đại Đông」 được thành lập ở đường Phục Hưng thành phố Đài Trung, là nhà máy sản xuất chất kết dính giày đầu tiên ở Đài Loan

Nhà máy hóa chất Đại Đông

1973

Phù hợp với nhu cầu phát triển, cải tổ thành 「Công ty TNHH Cổ Cổ phần Hữu hạn hóa chất nhựa Đại Đông」, và dời địa chỉ đến đường Cảng, Đài Trung, sản xuất hàng loạt keo cường lực CR, keo ghép CR, keo PU, keo dán gỗ, keo nhựa dính, chất xử lý, chất làm cứng, chất chỉnh lý, chất kết dính dùng trong sản xuất giày, v.v…và các ngành nghề thông thường khác sử dụng chất kết dính.

1981

Đầu tư vào ngành nghề sản xuất, nhựa hóa học, thành lập 「Bộ phận hành chính sự nghiệp nhựa hóa học」 tại khu công nghiệp Đại Phát huyện Cao Hùng.

1982

Kỹ thuật tự nghiên cứu phát triển, giới thiệu hạt nhựa AS.

1985

Mở rộng tổ hợp sản phẩm, giới thiệu hạt nhựa ABS và sơn phủ bóng trên giấy UV.

1987

Lần lượt giới thiệu ba mục sản phẩm mới là sơn dạng bột làm tăng nét đẹp, keo chống dột An Gia, keo Điền Phùng Đại Đông v.v…

1989

Đầu tư 「Công ty TNHH Đại Đông Philippines」, để phát triển thị trường nội địa Philippines.

Công ty TNHH Đại Đông Philippines

1990

Màng khô cản quang Ra mắt, chính thức bước vào lĩnh vực sản phẩm hóa học điện tử.
Công khai phát hành cổ phiếu, ưu đãi cho nhân viên mua cổ phiếu.

Màng khô cản quang

1991

Tích hợp các nguồn tài nguyên liên quan, cải tổ phòng hành chính sự nghiệp thành tổ chức Functional chính thức.

1993

Tích cực thúc đẩy 『Văn hóa công ty』 gắn kết nhận thức chung của toàn bộ nhân viên. Thiết lập quan niệm kinh doanh và sứ mệnh kinh doanh mới

1994

 • Lấy 『Văn hóa chất lượng sản phẩm』 làm dọc, 『Nguồn tài nguyên nhân lực』 làm ngang, giới thiệu hoạt động 『Quản lý chất lượng sản phẩm toàn diện』 (TQM).
 • Công bố 『Chính sách chất lượng sản phẩm』 và 『Khí phách của người Đại Đông』, làm thành nguyên tắc hành động của người Đại Đông.
 • Chuyển đầu tư 「Công ty TNHH hóa chất nhựa Đại Đông Nam Kinh」, để đáp ứng nhu cầu cung cấp hàng hóa của thị trường phía Bắc Đại Lục .

Công ty TNHH hóa chất nhựa Đại Đông Nam Kinh

1995

 • Vinh dự được Sở công thương Bộ kinh tế trao tặng 「Bằng khen top 10 đơn vị có thành tích tốt đào tạo nhân lực toàn quốc」,「Bằng khen top 10 đơn vị có thành tích tốt trong vệ sinh an toàn công nghiệp toàn quốc」.
 • Tầm nhìn chung – hình thành nhờ sự tham gia và chấp thuận của toàn thể nhân viên.
 • Chuyển đến địa chỉ mới ở số 34 Công Nghiệp khu công nghiệp Đài Trung.
 • Lấy kỹ thuật tự nghiên cứu phát triển, giới thiệu thành công chất kết dính PU dạng nước.
 • Thành lập 「Công ty TNHH xí nghiệp Đại Đông Duy Kinh」, để phát triển nghiệp vụ chuyển dịch đầu tư.
 • Chuyển đầu tư 「Công ty TNHH nhựa Đại Đông Thuận Đức」, để phát triển thị trường tiêu thụ nội địa phía nam Trung Quốc.

Công ty TNHH nhựa Đại Đông Thuận Đức

Phần thưởng tháp Đồng thi đua hoạt động lần thứ VIII, thứ IX

1996

 • Chuyển dịch đầu tư 「Công ty nhựa Đại Đông Malaysia」, để phát triển thị trường trong và ngoài Malaysia.

1997

 • Sản phẩm màng khô đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO-9002.
 • Tiến hành liên minh chiến lược quốc tế hóa, góp vốn với công ty Đỗ Bang thành lập 「Công ty Cổ phần Hữu hạn Đại Đông Đỗ Bang」.
 • Thành lập tổ chức dây chuyền sản phẩm tích hợp nguồn tài nguyên nghiên cứu sản xuất và tiêu thụ, tăng cường hệ thống phục vụ khách hàng.
 • Trung tâm nghiên cứu phát triển chọn hình thức ma trận tổ chức triển khai để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thay đổi môi trường.

Hợp tác với viện nghiên cứu công nghiệp đẩy mạnh BS8800

1998

 • Tích cực đầu tư vào sản xuất, tiêu thụ, nghiên cứu sản phẩm hợp kim chất kết dính nhựa tính năng cao, và liên kết với Công ty Cổ phần Hữu hạn hợp kim chất kết dính nhựa Cáp Thái.
 • Chuyển đầu tư 「Công ty TNHH Toàn Thành Hồng Kông」, để nắm chắc toàn bộ thị trường và mạng lưới tiêu thụ Trung Quốc.
 • Hợp tác với viện nghiên cứu công nghiệp đẩy mạnh BS8800, để xây dựng hệ thống vệ sinh an toàn chuyên nghiệp.
 • Hợp tác với công ty Đỗ Bang đẩy mạnh quản lý an toàn quá trình sản xuất (PSM), để đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất.

1999

 • Chính thức ban bố quy định 0913 là ngày an toàn công nghiệp của Đại Đông.
 • Công trình phục hồi màng khô, tích cực đẩy mạnh phương án tăng thu giảm chi.

2000

 • Sản phẩm hạt nhựa ABS/AS đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO-9002.
 • Chuyển đầu tư công ty TNHH hóa học nhựa Đại Đông Việt Nam, củng cố và phát triển thị trường tiêu thụ ở Việt Nam.

2001

 • Sản phẩm chất kết dính và sản xuất sản phẩm dạng bột đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm quốc tế ISO-9002.
 • Chuyển đầu tư thành lập 「Công ty TNHH vật liệu kỹ thuật Đại Đông (Côn Sơn)「, để phát triển thị trường Trung Quốc.

2002

Nhà máy Đài Trung của nhựa Đại Đông đã thông qua chứng nhận hệ thống quản lý môi trường quốc tế ISO-14401, và vinh dự được Sở công nghiệp Bộ kinh tế trao tặng bằng khen tập thể có thành tích tốt trong việc thị phạm hệ thống quản lý môi trường toàn quốc.

2003

 • Để thực hiện bồi dưỡng nhân tài, tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty, thành lập trung tâm huấn luyện làm việc.
 • Nhà máy Đài Trung được Uỷ ban lao động viện hành chính đánh giá là Đơn vị tự bảo hộ vệ sinh an toàn.
 • Keo nước PU được Sở bảo vệ môi trường Viện hành chính chứng nhận là sản phẩm loại 2 của sản phẩm bảo vệ môi trường.
 • Bốn dòng sản phẩm lớn là chất kết dính, sơn dạng bột, màng khô và hạt keo nhựa được thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng niên bản ISO9001:2000.
 • Chuyển đầu tư thành lập 「Công ty TNHH nhựa Đại Đông Đông Quản」, củng cố và phát triển thị trường Trung Quốc.

Công ty TNHH nhựa Đại Đông Đông Quản

TPU chất nhựa

2004

 • Lấy kỹ thuật tự nghiên cứu phát triển, giới thiệu hạt nhựa TPU.
 • 「Công ty TNHH vật liệu kỹ thuật Đại Đông (Côn Sơn)」 chính thức hoạt động.
 • 「Công ty TNHH nhựa Đại Đông Đông Quản」 chính thức hoạt động.

2005

 • Mua lại và sát nhập Công ty TNHH vật liệu tổng hợp An Bảo và đầu tư vào công ty TNHH kỹ thuật An Bảo, để sản xuất keo nóng chảy và chất kết dính bảo vệ môi trường, làm cho tổ hợp sản phẩm càng trở nên hoàn thiện.
 • Nhà máy Đài Trung của Nhựa Đại Đông được thông qua chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn niên bản OHSAS18001:1999.
 • Nhà máy Đài Trung của Nhựa Đại Đông được thông qua chứng nhận hệ thống quản lý bảo vệ môi trường niên bản ISO:14001:2004.
 • Sản phẩm TPU(Thermoplastic polyurethane) đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm quốc tế ISO9001.
 • Trang bị thêm dòng sản phẩm thứ hai PU dạng nước.
 • Công ty thành lập tròn 50 năm, tiến hành các hoạt động chào mừng.
 • Vinh dự được Bộ kinh tế tặng 「Giải thưởng Công nghiệp tinh nhuệ bền vững」.
 • Căn cứ vào điều tra IAL nước Anh, Nhựa Đại Đông là nhà máy sản xuất chất kết dính giày lớn nhất khu vực Trung Quốc năm 2003.
 • Vinh dự được chính quyền thành phố Đài Trung khen tặng thành tích tốt của nhà máy Đài Trung trong công tác thúc đẩy sự nghiệp thanh lý chất phế thải và tái sinh nguồn nguyên liệu và tài nguyên giảm thiểu thu hồi tái sử dụng.
 • Hợp tác với đại học Đông Hải, thành lập 「Chuyên án 50 Thanh Anh」, tích cực bồi dưỡng nhân tài, đào tạo kỹ năng quản lý.

2006

Nhà máy Côn Sơn Đại Đông Vinh dự là xí nghiệp tiên tiến sản xuất an toàn.

Nhà máy Côn Sơn Đại Đông

Vinh dự được chính quyền thành phố Đài Trung khen tặng là 「Cơ quan (tổ chức) có thành tích tốt đối với người khuyết tật」.

2007

 • Vinh dự được chính quyền thành phố Đài Trung khen tặng là 「Cơ quan (tổ chức) có thành tích tốt đối với người khuyết tật」.
 • Nhà máy Cao Hùng nhựa Đại Đông được thông qua chứng nhận quản lý môi trường niên bản ISO14001:2004.
 • Giành được huy chương vàng hệ thống đào tạo quản lý chất lượng toàn quốc (Taiwan TrainQuali System, TTQS).
 • Thúc đẩy quản lý tri thức. (Knowledge Management, KM).
 • Vinh dự được chính quyền thành phố Đài Trung khen thưởng là đơn vị có thành tích tốt trong việc 「Chủ thợ nắm tay, Đại Đài Trung chung sống vui vẻ」.
 • Vinh dự được ban sức khỏe cục Y tế quốc gia Sở vệ sinh chứng nhận tự chủ, và được trao tặng 《Khen thưởng nơi làm việc khỏe mạnh – bước tiến đột phá mạnh mẽ nâng cao sức khỏe năm 2007》
 • Nhà máy Côn Sơn Đại Đông vinh dự được phòng khoa học kỹ thuật tỉnh Giang Tô thẩm duyệt 「Giấy chứng nhận sản phẩm kỹ thuật mới nhất」.
 • Nhà máy Côn Sơn Đại Đông được Uỷ ban kinh tế thương mại và Cục bảo vệ môi trường thành phố Côn Sơn nghiệm thu, duy trì tiến hành công tác sản xuất sạch, tiếp tục thu thập phương án sản xuất sạch, không ngừng cải tiến kỹ thuật, tiến một bước trong việc nâng cao nguồn tài nguyên, tỷ suất sử dụng nguồn năng lượng, cắt giảm việc thải ra vật liệu ô nhiễm, tạo nên xã hội, hiệu quả lợi ích kinh tế và môi trường tốt đẹp hơn.

2008

 • Nhà máy Đài Trung vinh dự được Uỷ ban lao động viện hành chính ban tặng là Đơn vị có thành tích phục vụ tốt năm 2007 trong việc hợp tác với nhóm vệ sinh an toàn lao động.
 • Công ty TNHH nhựa Đại Đông Chiét Chiết Giang chính thức hoạt động.
 • Khu vực phát triển sáng tạo kỷ thuật máy móc tinh vi thành phố Đài Trung Khởi công xây dựng mới tòa nhà nghiên cứu phát triển Đại Đông.
 • Nhà máy Đài Trung và nhà máy Cao Hùng được thông qua chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn niên bản OHSAS 18001:2007.
 • Nhà máy Côn Sơn Đại Đông vinh dự được chính quyền nhân dân Côn Sơn thẩm duyệt 「Xí nghiệp tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường năm 2007」.
 • Công ty TNHH nhựa Đại Đông Đông Quản vinh dự được chính quyền nhân dân Sa Điền Trấn thẩm duyệt, 「Khen tặng đơn vị tiên tiến trong công tác sản xuất an toàn năm 2008」.

Khởi công xây dựng mới tòa nhà nghiên cứu phát triển Đại Đông

2009

Đại Đông Chit Chiết Giang vinh dự được khen thưởng xí nghiệp tiên tiến sản xuất an toàn năm 2008, Uỷ ban quản lý khu công nghiệp Loan Thượng Ngu Hàng Châu Chiét Chiết Giang trao tặng.

2010

Giành huy chương vàng bản cơ cấu xí nghiệp có hệ thống đào tạo chất lượng sản phẩm TTQS toàn quốc, và vinh dự là đơn vị tiêu biểu.

 • Khánh thành và bắt đầu sử dụng cao ốc nghiên cứu phát triển, để tăng cường các thiết bị mềm và cứng, tích hợp nguồn tài nguyên nghiên cứu phát triển, nâng cao hiệu quả tổng thể.
 • Giành huy chương vàng bản cơ cấu xí nghiệp có hệ thống đào tạo chất lượng sản phẩm TTQS toàn quốc, và vinh dự là đơn vị tiêu biểu.
 • Nhà máy Đài Trung và nhà máy Côn Sơn lần lượt vinh dự được E.l.DuPont trao tặng danh hiệu thứ nhất và thứ nhì “Nhà cung cấp có thành tích tốt trong việc quản lý an toàn” khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
 • Nhận được Giấy chứng nhận adidas 2010FACT Division 1 Certificate.
 • Đại Đông Đông Quản vinh dự được chi nhánh Sa Điền cục bảo vệ xã hội thành phố Đông Quản đánh giá là tiên tiến xuất sắc trong việc bảo hộ tai nạn lao động nhiều năm trở lại đây.
 • Năm 2009 Đại Đông Chiét Chiết Giang vinh dự là 「Xí nghiệp bình an」, 「Xí nghiệp phòng cháy tiên tiến」, 「Xí nghiệp an toàn tiêu chuẩn hóa」, 「Đơn vị quản lý hạng A chất hóa học dễ gây độc hại」, 「Nhà cung cấp keo công nghiệp hóa chất thương hiệu vàng ngành giày Ôn Châu」, 「Xí nghiệp tiến tiến sản xuất an toàn」, 「Xí nghiệp tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường」, 「Xí nghiệp kiểu mẫu về vệ sinh chuyên nghiệp」, 「Nhà cung cấp bảo vệ chất lượng vật tư ngành giày Trung Quốc」
 • Đại Đông Chiét Chiết Giang được thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm quốc tế ISO9001, chứng nhận hệ thống quản lý môi trường niên bản ISO14001:2004.

Giải thưởng thành tích quản lý DuPont

Adidas 2011FACT Division 1 Certificate

2011

 • Đại Đông Chiết Giang vinh dự được giới thiệu với Ủy ban phòng chống ma túy thành phố là 「Đơn vị quản lý loại A về sản phẩm hóa học độc hại dễ sản xuất năm 2010」.
 • Đại Đông Côn Sơn vinh dự được Cục công an Tô Châu khen tặng 「Xí nghiệp cấp 1 trong phòng bị an ninh trật tự đối với mặt hàng nguy hiểm」.
 • Giành được Adidas 2011FACT Division 1 Certificate.

2012

 • Đại Đông Việt Nam được tôn vinh là Blue Label trong Nike Water Program, là được hệ thống đánh giá với điểm số tốt nhất (5/5) (nhận được vào tháng 6-2012).
 • Đại Đông Đài Loan trong đánh giá nhà cung cấp Nike Chemical Team đạt được điểm cao 91.7/100. (Nhận được vào 2012-8-10).
 • Đại Đông Đông Quản được Cục bảo vệ xã hội khen thưởng bằng khen đơn vị xuất sắc trong phòng chống tai nạn lao động năm 2011.
 • Nhận được Giấy chứng nhận adidas 2011FACT Division 1 Certificate.
 • Đại Đông Côn Sơn được thông qua chứng nhận hệ thống quản lý vệ sinh an toàn chuyên nghiệp OHSAS18001.
 • Đại Đông Côn Sơn vinh dự được Cục quản lý giám sát an toàn sản xuất đánh giá là 「Xí nghiệp kiểu mẫu về an toàn thành phố Côn Sơn năm 2012」.
 • Đại Đông Côn Sơn vinh dự được chính quyền nhân dân thành phố Côn Sơn đánh giá là 「Xí nghiệp coi trọng hợp đồng tôn trọng chữ tín năm 2012」.
 • Đại Đông Thuận Đức vinh dự được đơn vị cấp công đoàn tổng khu Thuận Đức thành phố Phật Sơn khen thưởng 「Xí nghiệp kiểu mẫu về quan hệ lao động hài hòa」.

Giải thưởng sáng tạo sản phẩm kiêm giải thưởng Thanh Anh về công nghiệp khoa học kỹ thuật hóa học Đài Loan 2013

2014

 • Thuận Đại được thông qua chứng nhận kiểm tra đối chiếu adidas TLSP(Tier2 Lab Set UP Program) TUV
 • Vinh dự được công hội xí nghiệp cùng ngành sản xuất giày khu vực Đài Loan trao tặng giải thưởng “Dâng hiến nhiệt tình cho ngành sản xuất giày dép quần áo”
 • Vinh dự được "Giải thưởng đặc đội tình nguyện xí nghiệp thành phố Đài Trung năm 2014"

2013

 • Nhà máy Surabaya Đại Đông Indonesia được thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm quốc tế niên bản ISO9001-2008.
 • Nhựa Đại Đông thông qua kiểm nghiệm của bên thứ ba TUV Rheinland Đức, được thông qua chứng nhận của TLSP, nâng cao hình tượng thương hiệu sản phẩm quốc tế của công ty chúng ta.
 • Chủ tịch hội đồng quản trị LIAO, KUANG – LIANG vinh dự được khen thưởng là lãnh đạo xuất chúng của "Giải thưởng sáng tạo sản phẩm kiêm giải thưởng Thanh Anh về công nghiệp khoa học kỹ thuật hóa học Đài Loan 2013".

Giải thưởng đặc đội tình nguyện xí nghiệp thành phố Đài Trung năm 2014

2015

 • Đại Đông Côn Sơn vinh dự được Cục khoa học kỹ thuật thành phố Côn Sơn tỉnh Giang Tô trao tặng bằng khen 「Xí nghiệp vừa và nhỏ loại hình khoa học kỹ thuật tỉnh Giang Tô」 và tiền thưởng.
 • Sản phẩm chuyển ngành được thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm quốc tế niên bản ISO9001:2008.
 • Nhà máy Tinh Khoa được thông qua chứng nhận (TOSHMS) về hệ thống quản lý vệ sinh an toàn chuyên nghiệp Đài Loan.

2016 Giải thưởng vệ sinh an toàn công tác quốc gia-Giải dành cho doanh nghiệp tiêu biểu

2016

Vinh dự đạt “Giải thưởng vệ sinh an toàn công tác quốc gia-Giải dành cho doanh nghiệp tiêu biểu” do Bộ Lao động ban tặng.

2017

 • Great Eastern Hi Tech Material received Suzhou level 2 work safety standardization certificate.
 • Great Eastern Resins Industrial (VN) obtained medal of excellent enterprise for carring employee in Tỉnh Bình Dương, 2017.
 • Great Eastern Resins Industrial (VN) passed ISO 9001: 2015 edition of the International Quality Management System、ISO 14001: 2015 edition of the International Environmental Management System.
 • Established Great Eastern Hi Tech Material (ZHUHAI) to expand dry film capacity for the growing market in China.
 • The initiation of SAP ERP.

D-U-N-S® Registered™

2018

 • Received the "Healthy Workplace Certification - Health Promotion Mark" from the National Health Service of the Ministry of Health and Welfare.
 • Passed Adidas automated waterborne certification and waterborne boost agent certification.
 • Taichung Plant, Kaohsiung Plant, Shunde Great Eastern Resins and Dongguan Great Eastern Resins passed ISO 9001: 2015 edition of the International Quality Management System.
 • Taichung Plant, Kaohsiung Plant, Shunde Great Eastern Resins and Dongguan Great Eastern Resins passed ISO 14001: 2015 edition of the International Environmental Management System.

2019

 • Shunde Great Eastern Resins was awarded the “Foshan Million-hour Zero Accident Enterprise.
 • Great Eastern Resins Industrial (VN) founded a Vietnam Han phong branch to meet the growing Vietnamese market.
 • P.T. Great Eastern Resins Industrial, Indonesia passed ISO 14001: 2015 edition of the International Environment Management System.
 • Main four product line: Adhesive, Dry-film, TPU Resins and Specialized Chemical products received ISO 9001:2015 certification.
 • Specialized product line of long fiber composite materials passed the ISO 9001:2015 international quality management system verification.
 • Shunde Great Eastern Resins obtained the adidas TLSP (Tier2 Lab Set UP Program) TUV certification.
 • Completion of the VOC exhaust transformation project at Shunde Great Eastern Resins, including the addition of a photodegradation machine.
 • Official operation and production of the water-based mixing tank at Shunde Great Eastern Resins.
 • GRECO Indonesia successfully developed and launched the yellow adhesive products for woodworking, Yellow Glue 365 and Spray Glue 370J.
 • Construction of Great Eastern High Tech Materials (VN) started in March to improve supply capacity and comply with regulatory requirements.
 • Zhejiang Great Eastern Resins undertook the construction of a Class A warehouse project, including hazardous waste storage and finished goods storage, to comply with environmental protection requirements in China.
 • Successful launch of ETPU foam particle series products using self-developed technology.
 • Mass production and sales of long fiber composite products.

2020

 • Official start of operations for " Great Eastern Hi Tech Materials (Zhuhai) Co., Ltd."
 • Zhuhai Great Eastern Resins obtained ISO 9001:2015 international quality management system verification.
 • Taichung, Kaohsiung, and Jingke(R&D Center) factories passed the ISO 45001:2018 international occupational health and safety management system verification.
 • Taichung, Kaohsiung, and Jingke(R&D Center) factories passed the CNS 45001:2018 occupational health and safety management system verification.
 • Vietnam Great Eastern Resins officially started production in May for the expanded solvent-based adhesive production workshop.
 • Zhuhai Great Eastern Resins obtained ISO 14001:2015 international environmental management system verification.
 • Taichung factory obtained SAC Alliance Higg V-FEM Factory Environmental Module verification.

2021

 • Vietnam Great Eastern Resins regained the qualified supplier status for NB.
 • Addition of liquid resin reaction process at Kaohsiung factory.
 • Shunde Great Eastern Resins obtained certification for Jordan/Special Steps/FILA (international) brands.
 • Installation of a 317.45kW solar photovoltaic system at Jingke(R&D Center) factory.
 • Great Eastern Hi Tech Material received the "Top 10 Green Safety Enterprise" award from Kunshan High-tech Zone.
 • Great Eastern Hi Tech Material(ZHUHAI) obtained ISO 45001:2018 international occupational health and safety management system verification.

2022

 • Taichung factory obtained ZDHC "Zero Discharge of Hazardous Chemicals" MRSL (Manufacturing Restricted Substances List) Level 3compliance verification.
 • Received the "Epidemic Prevention Hero Medal" from the Taichung City Government.
 • Established the "Sustainable Development Office" to fulfill corporate social responsibility, promote progress in the economy,environment, and society, and achieve the company's sustainable development goals.

2023

 • Established Great Eastern High Tech Materials (VIET NAM) Co., Ltd. to expand the dry film supply chain to meet the growing Southeast Asian market.
 • Constructed solar photovoltaic systems with a total capacity of 346.44 kW at the Taichung and Kaohsiung factories, creating a green future through environmental protection and carbon reduction.
 • Received the "Authorized Cooperative Trader for Employees' Earnings Survey" award from the Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan.
 • 2023 adiFormulator Award – Significant Improvement
 • Received Global Recycled Standard (GRS) (Version 4.0) certification
 • Đại Đông Việt Nam đạt danh hiệu “Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam”.
Liên hệ