Hệ thống huấn luyện đào tạo

Huấn luyện trước làm việc

 

Lịch trình phát triển và thay đổi của công ty, văn hóa xí nghiệp và ý niệm kinh doanh, đào tạo vệ sinh an toàn công nghiệp, giới thiệu vắn tắt về TQM, giới thiệu vắn tắt về sản phẩm, phương pháp bảo hộ bí mật kỹ thuật, chế độ điều lệ nhân sự, các kiến thức kỹ thuật chuyên nghiệp khác

 
 
 

Huấn luyện nhân viên đương chức

 
 • Tính cộng đồng

  Văn hóa xí nghiệp, ý niệm kinh doanh, nhận thức an toàn công nghiệp bảo vệ môi trường, nhận thức vấn đề, nhân thức chất lượng sản phẩm, nhân thức chi phí, giá trị hạt nhân

 • Tính chuyên nghiệp, tính kỹ thuật

  • Nhân viên nghiên cứu phát triển/quy trình sản xuất
  • Nhân viên kế toán/tài chính
  • Nhân viên kỹ thuật/sản xuất
  • Nhân viên kiểm tra/quản lý chất lượng
  • Nhân viên kinh doanh/bán hang
  • Nhân viên hoạch định/thông tin,
  • Nhân viên sửa chữa/công trình
  • Nhân viên tổng vụ/nhân sự
  • Nhân viên vật tư/thu mua
  • Nhân viên an toàn lao động/bảo vệ môi trường
 
 
 

Huấn luyện quản lý chủ quản

 
 • Chủ quản cấp giám đốc trở lên

  • An toàn lao động/PSM
  • Quản lý đổi mới
  • Phân tích quyết sách kinh doanh
  • Quản lý tài chính
  • Chuyên gia quản lý kinh doanh cấp cao của xí nghiệp
  • Văn hóa xí nghiệp
  • ISO
  • Lãnh đạo và khích lệ
  • Quản lý nguồn nhân lực
 • Trưởng phòng

  • An toàn lao động/PSM
  • Quản lý sách lược
  • Văn hóa xí nghiệp
  • Quản lý quy trình
  • Quản lý bán hàng
  • Quản lý thống kê
  • Quản lý tài chính
  • Chuyên viên kinh doanh quản lý xí nghiệp
  • MAP
  • ISO
  • TQM
  • Quản lý chất lượng
  • Phân tích vấn đề và sách lược
  • Lãnh đạo và khích lệ
  • Quản lý nguồn nhân lực
 • Ca trưởng, Trưởng ban

  • An toàn lao động/PSM/PSM
  • Văn hóa xí nghiệp
  • Chức năng hạt nhân 3C
  • Kỹ xảo giao tiếp
  • Phân tích và giải quyết vấn đề
  • Quản lý quan hệ chăm sóc khách hàng
  • kỹ xảo viết kỹ năng viết văn bản kế hoạch
  • ISO
  • 5S + 1
  • Thủ pháp QC
  • Quản lý chất lượng sản phẩm
  • TWI
  • Quản lý sản xuất
 
 
 

Huấn luyện phát triển

 

Xem xét mục tiêu kinh doanh và tình hình thực tế mà quyết định (đào tạo giảng viên nội bộ, tiếng Anh thương mại…)

Liên hệ