Hội quỹ phúc lợi Chih Mao-Thư quyên góp

Đóng góp thời gianĐóng góp đơn vịĐóng góp số tiền
Đóng góp thời gian2016.05.24 Đóng góp đơn vịCảm ơn bà LIAO LIN, CHIEH-CHI quyên góp trợ giúp bổn hội 3 triệu đồng Tân Đài Tệ tròn, để cho chúng tôi có nguồn vốn dồi dào tiếp tục duy trì đầu tư vào sự nghiệp từ thiện, giúp đỡ các gia tộc khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi. Đóng góp số tiền NT.$3,000,000
Liên hệ