Hội quỹ phúc lợi Chih Mao-Thư quyên góp

Đóng góp thời gianĐóng góp đơn vịĐóng góp số tiền
2021.09.15 Chih Mao co., ltd. NT$3,000,000
2021.08.31 Benevolence5 NT$300,000
2020.12.03 Benevolence5 NT$500,000
2020.11.12 Benevolence4 NT$1,000,000
2020.08.11 Benevolence3 NT$300,000
2020.08.03 Benevolence2 NT$500,000
2020.04.23 Benevolence1 NT$1,000,000
2019.09.12 Great Eastern Resins Industrial Co. Ltd. NT$1,600,000
2019.08.14 Benevolence 3 NT$200,000
2019.08.02 Benevolence 2 NT$500,000
2019.05.27 Benevolence 1 NT$1,000,000
Đóng góp thời gian2019.01.04 Đóng góp đơn vịMr. TSAI Đóng góp số tiền NT.$100,000
Đóng góp thời gian2018.12.27 Đóng góp đơn vịGreat Eastern Resins Đóng góp số tiền NT.$3,000,000
Đóng góp thời gian2017.10.24 Đóng góp đơn vịMr. Lin Đóng góp số tiền NT.$100
Đóng góp thời gian2017.10.11 Đóng góp đơn vịMrs. SHI LIAO Đóng góp số tiền NT.$300,000
Đóng góp thời gian2017.10.06 Đóng góp đơn vịMrs. LIAO LIN Đóng góp số tiền NT.$3,000,000
Đóng góp thời gian2016.05.24 Đóng góp đơn vịCảm ơn bà LIAO LIN, CHIEH-CHI quyên góp trợ giúp bổn hội 3 triệu đồng Tân Đài Tệ tròn, để cho chúng tôi có nguồn vốn dồi dào tiếp tục duy trì đầu tư vào sự nghiệp từ thiện, giúp đỡ các gia tộc khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi. Đóng góp số tiền NT.$3,000,000
Liên hệ