• Giới thiệu sơ lược về công ty

  Giới thiệu sơ lược về công ty

  Công ty Cổ phần Hữu hạn hóa nhựa Đại Đông được thành lập từ năm 1955, dưới sự gìn giữ của người sáng lập ôn...

  Chi tiết
 • Nghiên cứu phát triển sáng kiến mới

  Nghiên cứu phát triển sáng kiến mới

  hông ngừng học tập, không ngừng sáng tạo, dốc sức phục vụ, nghiên cứu phát triển...

  Kỹ thuật sản phẩm Chứng nhận quốc tế Kiến thức Các câu hỏi và câu trả lời
 • Văn hóa Công Ty

  Văn hóa Công Ty

  Để kích hoạt hoạt động tổ chức, nâng cao ưu thế cạnh tranh của xí nghiệp ...

  Chi tiết
 • Cứ điểm phục vụ

  Cứ điểm phục vụ

  Tấm lòng của thế giới quan, sách lược quốc tế hóa, cung cấp dịch vụ sản phẩm đa dạng hóa...

  Chi tiết
 • Ghi chép các việc trọng đại của Doanh nghiệp

  Ghi chép các việc trọng đại của Doanh nghiệp

  Tiền thân "Nhà máy hóa chất Đại Đông" được thành lập ở đường Phục Hưng thành phố Đài Trung...

  Chi tiết
Liên hệ