Lấy con người làm gốc, lấy chất lượng sản phẩm làm hạt nhân kinh doanh

 

Để kích hoạt hoạt động tổ chức, nâng cao ưu thế cạnh tranh của xí nghiệp, từ năm 1993 bắt đầu đẩy mạnh toàn diện hoạt động xây dựng văn hóa công ty, và dưới nhận thức chung của toàn bộ công nhân, mở rộng phát huy 「Chất lượng, Kỹ thuật, Phục vụ」 là sinh mệnh kinh doanh – đảm bảo chất lượng xuất sắc, sáng tạo ra kỹ thuật hàng đầu, cung cấp dịch vụ làm hài lòng khách hàng, phát triển sản phẩm đa dạng hóa, chăm sóc công nhân về hưu; hình thành văn hóa công ty lấy con người làm gốc, lấy chất lượng sản phẩm làm hạt nhân kinh doanh, và thực hiện đầy đủ ở mỗi giai đoạn làm việc và trong cuộc sống hàng ngày.

 • Cung cấp dịch vụ làm hài lòng khách hàng

  Good Service

 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất sắc.

  Innovation

 • Phát triển sản phẩm đa dạng hóa

  Development

 • Chăm sóc công nhân đền đáp xã hội

  Responsibility

 • Sáng tạo kỹ thuật hàng đầu

  Techinology

 • Đẩy mạnh thực hiện an toàn công nghiệp và bảo vệ môi trường

  Environment
  Protection & Safety

Tiêu chí kinh doanh

 

Là bởi vì môi trường cạnh tranh thay đổi mạnh mẽ, mà phải nhanh chóng nắm bắt nền tảng lợi ích của kinh doanh, Nhựa Đại Đông đang thúc đẩy văn hóa cho hàng loạt doanh nghiệp, đã thiết lập quan niệm kinh doanh 「Đổi mới theo nhu cầu, Toàn bộ thành viên tham gia, Kinh doanh bền vững」. Nhựa Đại Đông tin chắc, trong môi trường biến đổi nhanh chóng, chỉ có mỗi người công nhân đều có thể nắm chắc nhịp đập thời đại, trưởng thành đồng bộ với công ty, và không ngừng theo đuổi nâng cao chất lượng sản phẩm, mới có thể có nền tảng không thể đánh bại trong sự dịch chuyển thay đổi của sản xuất công nghiệp.

 • 01

  Đổi mới theo yêu cầu

  Là phải phá bỏ hiện trạng, kiến lập cái mới, vì đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa mà nỗ lực. .

 • 02

  Toàn bộ thành viên tham gia

  Là phải hội tụ ý chí của toàn bộ thành viên để xây dựng nhận thức chung, tiến tới phát huy tinh thần đồng đội, bắt tay nhau để đạt được nguyện vọng.

 • 03

  Đổi mới theo yêu cầu

  Còn là sự chân chính, cam kết không thay đổi mà doanh nghiệp xây dựng, để đảm bảo thành tựu của công nhân và đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Liên hệ