Sản phẩm của chúng tôi Dẫn đầu trong khái niệm bảo vệ môi trường, trở thành thương hiệu hàng đầu

Chất kết dính và chất hỗ trợ liên quan

Chủng loại đa dạng, có thể đáp ứng yêu cầu bồi dán của c&aacut...

Sản phẩm hóa nhựa

Thể TPU đàn hồi là vật liệu bảo vệ môi trường cao cấp, có c&...

Sản phẩm màng khô

1000 thiết bị phòng sạch, quản lý khống chế nghiêm ngặt môi trườ...

Sản phẩm hóa học đặc biệt

Do sự thay đổi của công nghiệp, theo sự phát triển của xí nghiệp trong...

关于大东-公司简介

Chứng nhận chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm đạt chứng nhận ISO 9001 : 2015

Chi tiết

Nghiên cứu và phát triển

Không ngừng nâng cao tố chất con người, đồng thời đầu tư kinh phí nghiên cứu các loại sản phẩm

Chi tiết

Hội quỹ phúc lợi Chih Mao

Là doanh nghiệp liên kết mọi người trong công ty vào đội ngũ tình nguyện, kết hợp nguồn lực doanh nghiệp và năng lực cá nhân cùng chung sức đóng góp cho xã hội  Chi tiết