2019-05-21

Tổ chức trại khoa học kỹ thuật Đại Đông

Nhựa Đại Đông có một đội ngũ nhân viên nghiên cứu phát triển có một nền tảng chuyên nghiệp về hóa học, bọn họ ngoài biểu hiệu chuyên nghiệp khi làm việc, cũng lấy sự chuyên nghiệp này đầu tư phục vụ xã hội, kỳ nghỉ hè năm 2015 lần đầu tiên đến các nước nhỏ đang phát triển tổ chức trại khoa học kỹ thuật, cho phép trẻ em tham gia miễn phí, giáo trình bao gồm chế tạo máy bay giấy nước (định luật Bernoulli), tên lửa (định luật chuyển động Newton 3), voi có trọng lượng bao nhiêu (nguyên lý Archimedes) v.v…, bao gồm những thí nghiệm nhỏ thú vị dẫn dắt các em nhỏ đi học biết đến khoa học kỹ thuật, nuôi dưỡng hứng thú đối với khoa học kỹ thuật của các em nhỏ đi học, tương lai cũng duy trì làm tăng lên, mang nền tảng khoa học kỹ thuật đào tạo vào nguồn tài nguyên trẻ em khó khăn, thực hiện trách nhiệm đền đáp xã hội của xí nghiệp. 
 
 
Liên hệ