Về chúng tôi-Giới thiệu công ty

Chứng nhận chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm đạt chứng nhận ISO 9001 : 20008

Chi tiết

Nghiên cứu và phát triển

Không ngừng nâng cao tố chất con người, đồng thời đầu tư kinh phí nghiên cứu các loại sản phẩm

Chi tiết

Hội quỹ phúc lợi Chih Mao

Là doanh nghiệp liên kết mọi người trong công ty vào đội ngũ tình nguyện, kết hợp nguồn lực doanh nghiệp và năng lực cá nhân cùng chung sức đóng góp cho xã hội Chi tiết