Quan hệ đồng nghiệp「Cùng có trách nhiệm, Cùng chịu rủi ro, Lợi nhuận cùng hưởng」

 

Công nhân là tài sản quan trọng nhất của công ty, chúng tôi dốc sức vì một môi trường làm việc vui vẻ, lành mạnh, cởi mở, đảm bảo sự an toàn và thoải mái trong môi trường làm việc của công nhân, ở phương diện văn hóa công ty, chúng tôi tạo ra và thực hiện một "mối quan hệ đồng nghiệp" ”cùng có trách nhiệm, rủi ro cùng chịu, lợi nhuận cùng hưởng”, đảm bảo sự phát triển của tất cả nhân viên đều có thể được thích hợp với tính cách tài năng nơi làm việc.

  • Huấn luyện đào tạo

  • Kiểm tra sức khỏa

  • Hoạt động tất niên

  • Hội đèn Đại Đông

Và dưới「Chính sách nguồn nhân lực tập đoàn nhựa Đại Đông」trong quy tắc tối cao của sự quản lý nguồn nhân lực tập đoàn, không chỉ đươc hưởng nhân quyền thuộc chủ trương của tổ chức lao động quốc tế (International Labour Organization), quyền lợi và tự do lao động, còn có sự bảo vệ cuộc sống không có nỗi lo về sau. Nhờ đó thu hút, giữ lại nhân tài xuất sắc, làm cho tất cả các nhân viên làm việc tại Nhựa Đại Đông cảm thấy tự hào, để Đại Đông là niềm vinh hạnh.

  • Huấn luyện đào tạo

  • Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

  • Hoạt động hội chợ chăm sóc ngày gia đình

Chia sẻ thành quả kinh doanh với công nhân, thực hiện trách nhiệm xã hội của xí nghiệp

Nhựa Đại Đông không tiếc lấy tỷ lệ nhất định lợi nhuận trước thuế của công ty làm tiến tiền thưởng, lần lượt cấp phát ra trong 3 kỳ để khuyến khích công nhân, chia sẻ thành quả kinh doanh với công nhân, một là có thể kết tụ lại sự đồng cảm nhất trí của toàn bộ công nhân, điều thứ hai là thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội của xí nghiệp, làm cho Nhựa Đại Đông trở thành một xí nghiệp hạnh phúc mà người người đều hướng về.

Liên hệ