Cải tiến kỹ thuật

 

Kỹ thuật hạt nhân sâu xa trong nghiên cứu phát triển xanh 

Nhựa Đại Đông dốc sức đổi mới và cải thiện tốt hơn kỹ thuật quy trình sản xuất và sản phẩm.
Chúng tôi còn thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển tiên tiến, quy tụ nhân viên nghiên cứu phát triển chuyên về công nghiệp,
Thông qua thiết bị nghiên cứu phát triển tinh vi, tiến hành nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Tiến hành theo dõi từng công đoạn, lấy tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm chặt chẽ, tạo ra sản phẩm xanh vượt trội.

 
 
Liên hệ